نمونه سوال امتحان نوبت اول درس تاریخ ادبیات2

ساخت وبلاگ
چکیده : الف   به طور كامل سوالات را شرح دهيد.( /075نمره) بارم 1 يك تفاوت دادا ئيسم وسورئاليسم... با عنوان : نمونه سوال امتحان نوبت اول درس تاریخ ادبیات2 بخوانید :

الف

  به طور كامل سوالات را شرح دهيد.( /075نمره)

بارم

1

يك تفاوت دادا ئيسم وسورئاليسم را بنويسيد.

1

2

وضع تصوف وشعر صوفيانه در عصر صباچگونه بود؟

0/75

3

غزل هاي اجتماعي "حافظ"چه ويژ گي هايي دارد؟

0/75

4

ويژگي عمده ي آثار كامو را بنويسيد.

1

5

آثار يغماي جندقي به چه سبب داراي ارزش و اهميت است؟

1

6

عواملي كه سبب تحول نثر فارسي و رواج ساده نويسي پس از قائم مقام شد را بنويسيد.(4مورد)

1

  

8   

كار "انجمن ادبي مشتاق"از چه لحاظي اهميت دارد؟

دشواري شعر صائب به چه سبب است؟

 

1

 

          

ب

در جاهاي خالي عبارت مناسب بنويسيد.(5نمره)

 

1

 آفريننده ي معنا و مضمون لقب ............................ مي باشد.

0/5

2

 واژه ي "سوررئاليسم را نخستين بار ................................... براي ناميدن نمايشنامه اش به كار برد.

0/5

3

 جامي كتاب .................................. را به پيروي از گلستان سعدي نوشت.

0/5

4

نام ديگر كتاب "عشاق نامه" ......................... مي باشد.

0/5

5

"سيف فرغاني"از قالب قصيده براي بيان ................................ سود برده است.

0/5

6

اشعاري دوستانه كه شاعران براي همديگر مي نويسند.......................................... نام دارد.

0/5

7

انكار حقيقت و بي اعتباري سنت اصل اول مكتب ................................. است.

0/5

8

موضوع كتاب "عبرت نامه" دربيان ...................................... است.

0/5

9

غزليات "نشاط اصفهاني" رنگ .......................... و .......................... دارد.

0/5

10

يكي از بهترين آثار مكتب وهم گرايي نقاشي .................................... مي باشد.

0/5

ج

كوتاه پاسخ دهيد.(2/5نمره)

 

1

آتشكده از كيست؟ موضوع آن چيست؟.

0/5

2

دومثنوي "وحشي بافقي "را نام ببريد.

0/5

3

پنداشت انديشه وران قرن نوزدهم نسبت به قرن آينده چه بود؟

0/5

4

موضوع كتاب"لمعات عراقي"چيست؟

0/5

5

دوموضوع كتاب "تاريخ جهانگشا"رابنويسيد.

0/5

د

به صورت صحيح / غلط پاسخ دهيد(2/5).  

 

 1   

داستان "پيرمرد و دريا"اثر كافكا مي باشد.

0/25

2   

واژه ي كليدي ادبيات قرن بيستم "مدرن"است.

0/25

3   

مثنوي "بزم وصال"از وصال شيرازي است.

0/25

4   

كتاب "دره ي نادره"نماينده ي نثر فني است.

0/25

5

"جامي"بركتاب "سنايي"شرح و تفسير نوشت.

0/25

6

عمده ترين مضمون قصيده در اثر"حافظ"  عشق بود.

0/25

7

"سبحه الابرار" ازآثار منثور جامي است.

0/25

8

شاه تهماسب صفوي شاعران را به مديحه سرايي درباره ي امامان ترغيب نمود.

 

0/25

9

درعصر "هاتف" تحول شگرفي در فضاي شعر فارسي پديد آمد.

0/25

1

اصول و مباني فني شعر در كتاب"براهين العجم "گرد آمده است.

0/25

ه

    به صورت بله /خير پاسخ دهيد.

 

 

1

  آيا شاهكار "فاكنر"در رمان نويسي ((خشم وهياهو ))است؟

 

0/25

2

  آيا در عصر هاتف قالب ((قصيده))رواج بيشتري داشت؟

 

0/25

         3

  آيا ((قائم مقام فراهاني)) صاحب كتاب ((منشآت))است؟

 

0/25

4

  آيا نماد گرايان را در فرهنگ و ادب ايراني با عرفا مي توان مقايسه كرد؟

 

0/25

 5       

    6        

  7   

    8 

 9

    10      

  آيا پدر مرثيه سرايي در ادب فارسي ((محتشم كاشاني )) است؟  

 آيا ((رساله الباديه ))  در مناظره ي ((بيابان و كوه ))است؟                   

 آيا كتاب ((تاريخ جهان گشا)) نمونه ي سالم نويسندگي در سده ي هشتم هجري است؟

 آيا منظومه ي ((موش و گربه ))ي عبيد از نظر بيان ((فرهنگي)) است؟

  آيا موضوع قصايد ابن يمين (( مدح و منقبت)) است؟

   آيا در ديوان حافظ منظور از ((محتسب) امیرمبارزاست؟

 

 0/25

 0/25

 0/25

 0/25

  0/25

 0/25

نمونه سوال امتحانی زبان نهم,نمونه سوال امتحان نهایی,نمونه سوال امتحان آیین نامه رانندگی,...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : يکشنبه 14 آذر 1395 ساعت: 0:25